Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Υπηρεσιακές μεταβολές   Ο.Λ.Μ.Ε.                    
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
e-mail:olme@otenet.gr                                                  Αθήνα, 28/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


            Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του στις 21/6/2018 προγραμματίζει τον καθορισμό τμημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019 και στη συνέχεια τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Η εγκύκλιος αυτή κρίνεται προβληματική και τυχόν εφαρμογή της θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην ομαλή λειτουργία των σχολείων στην αρχή της χρονιάς, όσο και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα:

·        Καθορίζει οριστικά τα τμήματα(συμπεριλαμβάνονται και τα ολιγομελή)  μέχρι 15 Ιουλίου ενώ επιτρέπει να συνεχίζονται οι εγγραφές – μετεγγραφές των μαθητών και η αλλαγή μαθημάτων επιλογής, ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων το Σεπτέμβρη. Η ως άνω ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα είτε τη δημιουργία τμημάτων με υψηλότερο αριθμό μαθητών του προβλεπόμενου  είτε θα αναγκάσει τους μαθητές να αλλάξουν σχολείο μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
·        Επιβάλλει στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ) να συνεδριάσουν αμέσως μετά τις αποσπάσεις τον Ιούλιο με κλειστά τα σχολεία προκειμένου να ανακοινώσουν τα κενά, με βάση όμως τον καθορισμό των τμημάτων του Ιουνίου και στη συνέχεια να τοποθετήσουν τους εκπαιδευτικούς (αποσπασμένους, με διάθεση ΠΥΣΔΕ και υπεράριθμους) μέχρι το τέλος Ιουλίου. Στην προκείμενη περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να αγνοεί το γεγονός ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν μπορούν να καθορίσουν αυτή την περίοδο τα πραγματικά λειτουργικά κενά εφόσον εκκρεμούν ακόμη οι εγγραφές-μετεγγραφές και οι οριστικές δηλώσεις των μαθητών. Με βάση τα παραπάνω οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δεν θα καλύψουν τα πραγματικά κενά που θα προκύψουν από τις 3 Σεπτεμβρίου με τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και θα ανατρέψουν τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που θα έχουν  γίνει τον Ιούλιο.
·        Είναι δεδομένο, με τα όσα ήδη επισημάνθηκαν, ότι η εντολή του ΥΠΠΕΘ να ολοκληρώσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τις τοποθετήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών από 3/9/18 έως 5/9/18 είναι μη πραγματοποιήσιμη, ιδιαίτερα για τα μεγάλα ΠΥΣΔΕ.
·        Τέλος, θα έπρεπε πάντοτε να πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες προκειμένου να αποφανθούν για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων γιατί η μέχρι τώρα τακτική που ακολουθείται είναι να συνεδριάζουν πρώτα τα ΠΥΣΠΕ και να ακολουθούν τα ΠΥΣΔΕ λόγω των ιδιαιτεροτήτων που διακρίνει την κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την εγκύκλιο και να εκδώσει νέα που θα θεραπεύει τα όσα επισημάνθηκαν.
Προτείνουμε στη νέα εγκύκλιο :


·        Να μην κλειδώνει οριστικά ο αριθμός των τμημάτων στις 15 Ιουλίου.
Ο τελικός καθορισμός των τμημάτων να γίνεται μετά τη λήξη εγγραφών-μετεγγραφών και των οριστικών δηλώσεων των μαθητών που αφορά τα μαθήματα επιλογής, τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες.
·        Τον μήνα Ιούλιο να τοποθετούν τα ΠΥΣΔΕ μόνο προσωρινά τους εκπαιδευτικούς. Η ολοκλήρωση των οριστικών προσωρινών τοποθετήσεων να πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο.
·        Να καλούνται οι μαθητές να δηλώνουν οριστικά μάθημα επιλογής, ομάδα προσανατολισμού τους τομείς και τις ειδικότητες τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και για το σκοπό αυτό να έχουν ενημερωθεί έγκαιρα οι μαθητές-γονείς πριν τη λήξη του νέου σχολικού έτους (Ιούνιος).
·        Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν γίνουν αποδεκτές από το ΥΠΠΕΘ καλούμε όλους τους αιρετούς συναδέλφους να μη νομιμοποιήσουν με την υπογραφή τους τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που θα επιχειρηθούν να γίνουν σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο τον Ιούλιο από τα ΠΥΣΔΕ. 


Σύλλογοι διδασκοντων   Ο.Λ.Μ.Ε.                    
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
e-mail:olme@otenet.gr              +                                  Αθήνα, 28/06/2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με εντολές ορισμένων Διευθυντών Εκπαίδευσης καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν  την Παρασκευή 29/06 και να προχωρήσουν σε κατανομή ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στο σχολείο. Το πλέον εξοργιστικό είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων  να κάνουν ανάθεση ωρών διδασκαλίας και μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται εκτός της δύναμής του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας αυτή την περίοδο (άδειες, αποσπάσεις ).
Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή γίνεται ερήμην αυτών των συναδέλφων.
Το σημαντικότερο είναι ότι   επιχειρείται η κατανομή ωρών και μαθημάτων, χωρίς να υπάρχει η πλήρης σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων που θα ολοκληρωθεί μετά τις υπηρεσιακές μεταβολές του Σεπτέμβρη.

·         Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων σε αυτές τις   Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην προχωρήσουν σε οριστικές αναθέσεις μαθημάτων.


Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Σχολικό έτος 2018-2019


ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Σχολικό έτος 2018-2019
ΠΥΣΔΕ:   ΦΩΚΙΔΑΣ
Λειτουργικά Κενά Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (1) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2) KENΑ(-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) (3) ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ Δ/ΝΤΗ KENA (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+) (4)
ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ        
ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 0 -1  
ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ        
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ        
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ        
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ        
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ        
ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ        
ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ        
ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ        
ΠΕ08.00 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ        
ΠΕ11.00 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 0 -1  
ΠΕ33.00 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ)        
ΠΕ34.00 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ        
ΠΕ40.00 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ        
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ        
ΠΕ79.01/ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ        
ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ        
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ        
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ        
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ        
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ        
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ        
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ        
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ        
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ        
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ        
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ        
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ        
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ        
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ        
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ        
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ        
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ        
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ        
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ        
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 0 -1  
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ        
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ        
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ        
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ        
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ        
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ        
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ        
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ        
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ        
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ        
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ        
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ        
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ        
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ        
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ        
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ        
ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ        
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ        
ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ        
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ        
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ        
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ        
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ        
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ        
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΪΑΣ        
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ        
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ        
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ        
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Ιωάννης  Αλωνάρης Χρήστος  Δημητρίου
κλ.ΠΕ04.02

Υπόμνημα

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 (Ε.Λ.Μ.Ε.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 

Λεωφόρος Σαλώνων 48

33 100   Άμφισσα

ΤΗΛ. - ΦΑΞ : 2265 0 29679

elmefokidas
18@gmail.com

       Άμφισσα                     25-6-18
         Α.Π : 70

ΠΡΟΣ: Συλλόγους Διδασκόντων 

 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φωκίιδας στη συνεδρίαση της 25-6-2018 αποφάσισε να συνυπογράψει το επισυναπτόμενο κείμενο τν ΕΛΜΕ κάνοντας όμως τις εξής παρατηρήσεις :Το ζήτημα   που  επισημαίνεται  στο  υπόμνημα  δεν  είναι  διαχειριστικό αλλά     κατεξοχήν πολιτικό.
   Σηματοδοτεί , από μεριάς της πολιτειακής ηγεσίας,  επιλογή και επιδίωξη αναπαραγωγής  του πελατειακού  συστήματος.
   Αν παλαιότερα  αυτό γινόταν με σωρεία μεταθέσεων –αποσπάσεων  και  εξυπηρετήσεων  δημιουργώντας  στρατιές  πλεοναζόντων και  ελλειμμάτων   από  Νομό  σε  Νομό,  τώρα αυτό γίνεται με επιλεκτικότερο τρόπο. Βλέπετε κάποιες αποσπάσεις γίνονται πολύ εύκολα και συνάδελφοι αποσπώνται  σε  γραφεία-ΓΑΚ-βιβλιοθήκες-ΠΥΣΔΕ κλπ άμεσα ενώ άλλοι  με  προβλήματα  τρώνε  βρώμικο ψωμί.
Η λύση  βρίσκεται  στην  ουσιαστική  ανάδειξη  των αιτίων   που   δημιουργούν το πρόβλημα  και  στην  καταδίκη  και   ρήξη  του  κλάδου  με  την  διαχρονική αυτή πολιτική>

                                                                Άμφισσα  25-6-2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                Κ.Κυριανάκης                                                            Σ. Πανταζής


ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣ:
Τον Περιφερειακό  Δ/ντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κ. Δημητρίου Χρήστο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου  και αναπλ. Υπ. Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη
2. ΟΛΜΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ          
Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ Στερεάς Ελλάδας καταγγέλλουν την απαράδεκτη πρακτική του Υπουργείου Παιδείας στο ζήτημα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης.
Στην περσινή σχολική χρονιά είχαμε ριζική περικοπή των αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Μετά τους μηδενικούς διορισμούς, τις ελάχιστες μεταθέσεις,  η περιστολή αυτή των αποσπάσεων έδωσε τη χαριστική βολή στους νεότερους συναδέλφους, που για άλλη μία φορά,  έμειναν εγκλωβισμένοι μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και τις οικογένειές τους.
Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής καθιστά πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, με οικογενειακά, οικονομικά και προβλήματα υγείας, ανήμπορους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ειδικά μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της οικονομικής εξαθλίωσης των τελευταίων ετών. Πέρα από την προσωπική τους ταλαιπωρία, αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις και στις οικογένειές τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
·        Ο αριθμός των περσινών αποσπάσεων ήταν ο μικρότερος των τελευταίων ετών.
·         Κατά τη διαδικασία των περσινών αποσπάσεων αγνοήθηκε παντελώς το γεγονός ότι οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τόσο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όσο και για σοβαρούς λόγους, οικογενειακούς και υγείας.
·         Κατά τη διαδικασία των περσινών αποσπάσεων δεν λήφθηκε καμία ιδιαίτερη μέριμνα για συνάδελφους με σοβαρότατα προβλήματα οικογενειακά ή υγείας (αναπηρίες των ιδίων ή άμεσων συγγενών, γονείς τρίτεκνων οικογενειών κλπ).
·        Κατά τη διαδικασία των περσινών αποσπάσεων δεν ελήφθησαν υπόψη τα λειτουργικά κενά της Α/θμιας εκπαίδευσης που έμειναν αδιάθετα από τις αποσπάσεις σε αυτήν. Θα μπορούσαν να δοθούν για αποσπάσεις αφού πρώτα υπολογιστεί η επιθυμητή κινητικότητα συναδέλφων των κοινών ειδικοτήτων μεταξύ των δύο βαθμίδων σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (εντός του ίδιου νομού).
·         Κατά τη διαδικασία των περσινών αποσπάσεων δεν υπολογίστηκαν εκατοντάδες κενά που θα προέκυψαν άμεσα από τις κρίσεις των υποδιευθυντών και από τις μετατάξεις ΕΔΙΠ.
·        Για πρώτη φορά πέρυσι, καταστρατηγήθηκαν διατάξεις και περιορίστηκε η συνδικαλιστική ελευθερία συναδέλφων.
·        Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τα λειτουργικά κενά και να μην αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί  στα κενά αυτά.
Αναφέρουμε ενδεικτικά περίπτωση συναδέλφου ΠΕ 04.01 μονογονεϊκής  οικογένειας με σοβαρά προβλήματα, που πέρυσι υπηρετούσε σε θέση Βιολόγου στο ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας το οποίο είχε 10 πλεονάζοντες συναδέλφους ΠΕ 04.01. !
Η συνάδελφος ενώ έκανε αίτηση απόσπασης για τη Βοιωτία, τη Φωκίδα και τη Φθιώτιδα, τελικά μπόρεσε να έρθει στο ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας μετά από πολλές προσπάθειες τον Φεβρουάριο.
Να τονίσουμε ότι στη Βοιωτία κατά σχολική χρονιά 2017-18 προσλήφθηκαν 12 συνάδελφοι αναπληρωτές ΠΕ 04, εκ των οποίων οι 5 είναι ΠΕ 04.01.
Στη Φωκίδα κατά σχολική χρονιά 2017-18 προσλήφθηκαν 4 συνάδελφοι αναπληρωτές ΠΕ 04, εκ των οποίων οι  2 είναι ΠΕ 04.01.
Στη Φθιώτιδα κατά σχολική χρονιά 2017-18 προσλήφθηκαν 5 συνάδελφοι αναπληρωτές ΠΕ 04, εκ των οποίων ένας είναι ΠΕ 04.01.
Για τους  λόγους αυτούς:
·        ζητάμε την ικανοποίηση του μέγιστου αριθμού των αιτήσεων απόσπασης, στα πραγματικά λειτουργικά κενά, οι οποίες, λόγω των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, των τεχνητών πλεονασμάτων, της αύξησης του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, της αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών και της πολιτικής απόκρυψης των κενών, δεν ικανοποιήθηκαν πέρυσι οδηγώντας τους συναδέλφους σε απόγνωση,
·        την ικανοποίηση των αιτήσεων απόσπασης στα λειτουργικά κενά που υπάρχουν, με βάση τα κοινωνικά κριτήρια που διέπουν την πολιτική των αποσπάσεων και τον τερματισμό της ταλαιπωρίας των συναδέλφων λόγω των απαράδεκτων αντι-εκπαιδευτικών πολιτικών.

Τα  Δ.Σ. των ΕΛΜΕ  Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας.


ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη απόλυση αναπληρωτών καθηγητών   Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382              
www.olme.gr                                                             
e-mail: olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 25/6/2018
                                                                                               
ΠΡΟΣ:
                                                                                                τον Υπουργό Παιδείας
                                                                                                κ. Κων. Γαβρόγλου    

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη απόλυση αναπληρωτών καθηγητών

Κύριε Υπουργέ,
Όπως είναι γνωστό η τελευταία εργάσιμη του τρέχοντος μήνα είναι η Παρασκευή  29 Ιουνίου. Με αυτό το δεδομένο οι συνάδελφοι αναπληρωτές αναγκάζονται να παραμείνουν στον τόπο εργασίας τους έως τη Δευτέρα 2 Ιουλίου προκειμένου να γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται για την αυτοδίκαιη απόλυσή τους.
Αν συμβεί αυτό, τότε οι αναπληρωτές, θα υποχρεωθούν από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που διαμένουν  να  τις εγκαταλείψουν  και  να πληρώσουν επιπλέον κατά το δοκούν ή να διαμείνουν σε ξενοδοχεία.   Επιπλέον όσοι υπηρετούν στις νησιωτικές περιοχές θα χάσουν την έκπτωση που έχουν καθορίσει οι ναυτιλιακές εταιρείες για τους εκπαιδευτικούς γιατί αυτή σταματάει την 1η Ιουλίου.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι εκπαιδευτικοί και εργάζονται 9 μήνες maximum.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητά να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αυτοδίκαιη απόλυση των αναπληρωτών χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους στις 2 Ιουλίου και να σταλούν τα έγγραφα απόλυσης με ηλεκτρονικό τρόπο στους δικαιούχους για  να αποφύγουν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι τις ανωτέρω επιβαρύνσεις.